Stöd för omställning av energisystem

Har du en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen är du välkommen att söka stöd för pilotprojekt eller demonstration.