Innovativa Startups steg 2

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Vad kan ni söka för?

Följdfinansiering för att fortsätta utveckla lösningen eller affären från ert steg 1-projekt

Vem kan söka?

Detta erbjudande riktar sig enbart till de nystartade småföretag som slutrapporterat sitt steg 1-projekt. De formella kraven från steg 1 gäller fortfarande.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag från Vinnova är 900 000 kronor. I denna utlysning finansierar vi högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Alltså måste ni stå för minst 10 procent av kostnaderna själva.

Sista ansökningsdag 22 februari 2022, kl 14.00.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.