Stöd till idéer som kan bidra till ett biobaserat och hållbart samhälle

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projektidéer som har potential att bidra till omställningen. Ni kan söka stöd för att brett undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att er idé ska kunna bli verklighet.