Bidrag från Innowwide

Innowwide lanserar två ansökningsomgångar som kommer att inriktas på att stödja innovativa, europeiska, små och medelstora företag i utvecklingsländer, stora tillväxtekonomier (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko osv.) och de utvecklade länderna.