Finansieringsguiden

Exportera

Ska du exportera eller göra affärer i andra länder? Här hittar du aktörer som kan hjälpa dig på vägen. Sök bland finansiärer och företags­rådgivare för olika regioner och marknader.

Hjälp som finns att få:

Bidrag

Det finns många olika bidrag du kan söka för ditt företag. Här hittar du förslag på aktörer som erbjuder bidrag.

Kreditgarantier

I en exportaffär ingår ofta garantier. Här hittar du aktörer som kan ge dig kreditgarantier.

Lån

Här hittar du förslag på aktörer som erbjuder lån.

Riskkapital

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och omfattar både noterade och onoterade företag.

Det kan ta tid att hitta en riskkapitalist som är beredd att investera i just din verksamhet. Därför är det viktigt att du är väl förberedd och insatt.

Vill du ha tips och råd innan du söker riskkapital?

På verksamt.se kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på om du vill söka riskkapital. 

Att söka riskkapital, verksamt.se Länk till annan webbplats.

Rådgivning

Här har vi samlat erbjudanden från olika aktörer som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Lån