Riskkapital från Swedfund

Swedfund erbjuder riskkapital och kompetens på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa.

Driver du ett väl etablerat företag, med en affärsidé som har potential att bli framgångsrik på Swedfunds utvalda marknader?

Swedfund erbjuder partnerskap samt delfinansiering via bland annat aktiekapital och lån. Vi delar på risken, men respektive partner tar fullt ansvar för etablering och drift.

Investeringar bygger på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang, på mellan fem och tio år. Investeringarna fördelas på aktier, lån och fonder.

Riskkapital från Swedfund (pdf) Länk till annan webbplats.