Riskkapital från Swedfund

Swedfund erbjuder riskkapital och kompetens på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa.