GET:invest

GET.invest är ett europeiskt program som mobiliserar investeringar i decentraliserade förnybara energiprojekt. Det har fokus på Afrika söder om Sahara, men kan också distribueras i andra regioner, inklusive utvecklings- och tillväxtmarknader.