GET.invest

GET.invest är ett europeiskt program som mobiliserar investeringar i decentraliserade förnybara energiprojekt. Det har fokus på Afrika söder om Sahara, men kan också distribueras i andra regioner, inklusive utvecklings- och tillväxtmarknader.

Programmet fungerar över olika marknadssegment av decentraliserade förnybara energikällor, som små oberoende elproducenter, kommersiell och industriell kraft, minigrids, små fristående solsystem inklusive solsystem för hemmet och rena matlagningslösningar.

Du får marknadsinformation, möjlighet till finansiering och nätverkstillfällen.

GET.invest Länk till annan webbplats.