SEK Grön utlåning

Svensk Exportkredit, SEK finansierar projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning.