Finansiering av kund­fordringar

Behöver du hjälp med finansiering av kundfordringar? Svensk Export­kredit, SEK kan finansiera kund­fordringar för din export. Har du redan ett program hos din bank? Vi assisterar er med likviditet och riskkapacitet.

Ge dina kunder längre kredittider och sälj mer utan att det har en negativ inverkan på företagets likviditet och balansräkning. SEK:s assistans gör att kreditutrymme frigörs så att din bank kan finansiera nya affärer för dig.

I enstaka fall finansierar SEK exportörens kundfordringar utan medverkan av affärsbank. Det sker endast för exportföretag som vi haft ett mångårigt samarbete med. De blir därmed ett komplement till exportörens ordinarie bankgrupp.