Rörelsekredit med garanti från EKN

Med en rörelsekreditgaranti delar Almi eller banken risken med EKN i lån, checkkredit eller fakturabelåning. Det blir lättare för exportföretaget att få finansiering.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning – både exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag, och även när de ingår i större koncerner. Även underleverantörer till exporterande företag kan använda garantin.

Läs mer om rörelsekreditgaranti på EKN:s webbplats Länk till annan webbplats.

För innovativa företag med högst 500 anställda och maximalt 5 miljarder kronor i omsättning erbjuder EKN en särskild lösning i samarbete med EIF, som innebär att EKN lyfter av 80 % av bankens risk i rörelse- eller investeringskrediter.

Läs mer om garantier för innovativa företag på EKN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta rätt garanti

Med hjälp av EKNs garantiguide kan du hitta rätt garanti.

Garantiguiden från Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats.

EKNs webbplats Länk till annan webbplats.