Rörelsekredit med garanti från EKN

Med en rörelsekreditgaranti delar Almi eller banken risken med EKN i lån, checkkredit eller fakturabelåning. Det blir lättare för exportföretaget att få finansiering.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning – både exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag, och även när de ingår i större koncerner. Även underleverantörer till exporterande företag kan använda garantin.

Läs mer om rörelsekreditgaranti på EKN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta rätt garanti

Med hjälp av EKNs garantiguide kan du hitta rätt garanti.

Garantiguiden från Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats.

EKN:s webbplats Länk till annan webbplats.