Kontraktsgarantier från SEK

I exportaffärer ingår ofta garantier, till exempel förskottsgarantier eller fullgörandegarantier.

Ställer köparen krav på en mycket god kreditvärdighet hos garantiutställaren? Inga problem. SEK, Svensk Exportkredit, hjälper dig genom att lämna sådana garantier, om den utländska köparen ställer krav på att deras motpart har en mycket hög kreditvärdighet.

Helst vill SEK att garantin är kopplad till en affär som de är involverade i – exempelvis en exportkredit eller projektfinansiering. Då kan de skräddarsy garantin.

Vissa garantipaket är så omfattande att en bank kan ha svårt att ta exponeringen. SEK delar gärna risken med banken så att du kan genomföra en framgångsrik exportaffär.