Förskottsgaranti med EKN

Banker och andra som är utställare av kontraktsgarantier kan dela risken med EKN med en motgaranti. Det blir lättare för företaget att erbjuda sina kunder garantier för exempelvis förskott eller fullgörande.