Swedpartnership

Swedfunds finansieringsprogram Swedpartnership hjälper små och medelstora svenska företag att etablera samarbete med bolag i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Swedfund erbjuder Etableringsstöd via finansierings­programmet Swedpartnership. Stödet gör det möjligt för små och medelstora företag att starta upp företags­samarbeten.

Stödet är främst avsett för kompetensöverföring samt investeringar i maskiner och utrustning. Alla aktiviteter och resurser som stödet finansierar är riktade till de lokala företagens personal eller verksamhet. De svenska företagens teknik, kunskaper, kultur, investeringsvilja och risktagande bidrar därmed tillsammans med etablerings­stödet till att uppfylla syftet med Swedpartnership.

Etableringsstöd via Swedpartnership från Swedfund Länk till annan webbplats.