SIO Grafen – FLAG-ERA

Utlysningen avser internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III där Vinnova har avsatt budget inom delutlysning "Graphene - Applied research and innovation".

Vad kan ni söka för?

Behovsstyrda forsknings och innovationsprojekt inom 2D materialområdet i samverkan med parter från minst två andra länder, som också deltar med budget i delutlysningen.

Vem kan söka?

Svenska organisationer (juridiska personer) i samverkan med internationella parter .Vinnova stödjer endast svenskt deltagande i konsortier med minst ett behovsägande företag.

Sista ansökningsdag

Utlysningen är öppen till den 1 juni, 2023.

Läs mer och ansök på vinnova.se External link.