Sidas Challenge Funds

För att uppmuntra nya idéer och innovationer inom utvecklingssamarbetet ger Sida olika aktörer möjlighet att "tävla" om finansiering från så kallade challenge funds. Sida stödjer ett antal challenge funds inom olika områden för att hitta de bästa lösningarna på olika utvecklingsproblem.

Utlysningsperioderna för de challenge funds Sida finansierar varierar. Undantaget är Global Innovation Fund som än så länge inte har någon deadline för ansökningar utan är öppen tills vidare. Läs mer om kriterier samt om hur man går tillväga för att ansöka på de olika fondernas respektive hemsidor.

Små och medelstora företag, organisationer, institutioner och privatpersoner konkurrerar genom att skicka in sina projektförslag till challenge fonden i fråga. Trots att kriterierna för vad som eftersöks är förutbestämda och specificerade har de sökande stor frihet när det gäller utformandet av lösningen. De vinnande förslagen stödjs dels ekonomiskt men ofta även genom rådgivning, för att möjliggöra vidareutveckling och uppskalning av produkterna eller metoderna. De ekonomiska medel som förmedlas måste vanligtvis matchas med en viss procent egenfinansiering.

Vill du läsa mer?

Läs mer om Sida-finansierade Challenge Funds på Sidas webbplats.

Sida-finansierade Challenge Fundslänk till annan webbplats