Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien

Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem är välkommen att söka stöd för bilaterala projekt, med svenska och indiska aktörer, som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster och kunskap inom området smarta elnät.

Energimyndigheten välkomnar projekt som speglar prioriterade utvecklingsområden i båda länderna. Projekten ska vara näringslivsdrivna från både svenskt och indiskt håll.

Vem kan söka?
Projektkoordinator och huvudansvarig sökande ska vara ett svenskt företag. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan vara medsökande. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut

Sista ansökningsdag är den 20 maj, 2021.

Läs mer och ansök på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats