Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Vad kan ni söka för?

Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom EU:s definition för industriell forskning och experimentell utveckling.

Öppnar för ansökan den 10 februari, 2021.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 11 maj, kl 14.00, 2021.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats