Samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi

Med erbjudandet vill Vinnova skapa möjligheter till samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla hälsolösningar i båda länderna.

Vad kan ni söka för?

Projekt inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som resulterar i innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vem kan söka?

Organisationer i Sverige som vill samverka med organisationer i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från olika typer av aktörer i Sverige, som företag, universitet, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Minst en behovsägare ska ingå i projektet.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 21 december 2023, kl. 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.