Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt

Erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt.

Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation.

Utlysningen sker i samarbete med indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Sista ansökningsdag är den 8 juni 2023, kl. 14:00.

Läs mer på vinnova.se Länk till annan webbplats.