Samarbete med Brasilien i samverkan med EMRAPII och SENAI

Med erbjudandet vill Vinnova ge svenska aktörer så som företag eller forskningsinstitut möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra forsknings- och innovationsprojekt.

Forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer och EMBRAPII Institut eller SENAI Institut.

Vem kan söka?

Svenska företag och forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut samt kommuner vid intresse.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt och den totala budgeten i denna utlysning är 24 miljoner kronor. Stödet från Vinnova gäller enbart ersättning för de svenska aktörerna. De brasilianska aktörerna erhåller ersättning från EMBRAPII Institut eller SENAI.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 3 november 2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova .selänk till annan webbplats