Nordiska utvecklingsfonden

Nordiska utvecklingsfonden ger bidragsfinansiering för investeringar i klimatförändringar i låginkomstländer.