Nordiska utvecklingsfonden

Nordiska utvecklingsfonden ger bidragsfinansiering för investeringar i klimatförändringar i låginkomstländer.

Nordic Climate Facilty, NCF är en Challenge Fund som med bidrag finansierar innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.

Varje år utlyser NCF en ny ansökningsomgång där nordiska företag och organisationer i samarbete med lokala partners i ett utvecklingsland kan ”tävla” om NCF finansiering.

Finansiering från Nordic Climate Facility (in English)länk till annan webbplats