Nopef, finansiering av förstudier

Nordiska miljöprojektexportfonden, Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.