Nopef, finansiering av förstudier

Nordiska miljöprojektexportfonden, Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopefs syfte är att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att finansiera förstudier och förberedande affärsaktiviteter för internationalisering.

Nordiska projektexportfonden, Nopeflänk till annan webbplats
länk till annan webbplats