Bidrag för internationalisering

Nordiska projektexportfonden (Nopef) erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Ansökningsfrister

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

2023 – 7 april, 19 maj, 1 september, 6 oktober, 10 november

Läs mer och ansök på nopef.com Länk till annan webbplats.