Internationaliseringsbidrag från SIP-InfraSweden

Med denna utlysning vill InfraSweden stödja svenska aktörers internationella aktiviteter i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten inom området hållbar transportinfrastruktur.

Vem kan söka?

Svenska organisationer som inom området hållbar transportinfrastruktur planerar en ansökan till ett internationellt finansierat program (t.ex. inom Horisont Europa) eller har för avsikt att utveckla internationella kontakter eller samarbeten.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor per projekt för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader.

Sista ansökningsdag

15 december, 14:00, 2023. Observera att erbjudandet kan komma att stänga tidigare om budgeten för utlysningen är förbrukad innan dess.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.