Indisk-svenskt samarbete för industriella forsknings- och innovationsprojekt

Det här erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt.

Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Utlysningen sker i samarbete med indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Vem kan söka?

Företag i Sverige som vill samverka med företag i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från aktörer i Sverige som universitet, högskola, institut, eller andra relevanta aktörer exempelvis befintliga testbäddar.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 2,5 miljoner kronor. Företag som söker medel förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader med minst 50 procent. Icke-ekonomiska forskningsutförande organisationer kan få upp till 100 procent medan offentlig sektor och annan icke-ekonomisk verksamhet kan få upp till 80 procent finansiering av stödberättigande kostnader.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 20 maj 2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova .selänk till annan webbplats