Eureka Xecs Call 2024 – Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration.

Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två Eureka-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till klustret Xecs.

Sista ansökningadag

Ansök senast den 18 januari kl 14:00, 2024.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.