Etableringsstöd från Swedfund

Tack vare etableringsstöd från Swedpartnership får små och medelstora svenska företag en unik möjlighet att starta upp företagssamarbeten i tillväxtländer där Swedfund är verksamma.

Swedpartnership bidrar till skapandet av hållbara och lönsamma lokala företag i Swedfunds verksamhetsländer. Vi delar risken med små- och medelstora svenska företag. Då kan företagen sätta av de resurser som krävs för att etablera långsiktiga samarbeten med lokala partners i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Stödet är främst avsett för kompetensöverföring samt investeringar i maskiner och utrustning. Alla aktiviteter och resurser som stödet finansierar är riktade till de lokala företagens personal eller verksamhet. De svenska företagens teknik, kunskaper, kultur, investeringsvilja och risktagande bidrar därmed tillsammans med etableringsstödet till att uppfylla syftet med Swedpartnership.

Etableringsstöd från Swedfund Länk till annan webbplats.