Tysklandsprogram

Tysklandsprogrammet gör det enklare för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

Energimyndigheten och Tysk-svenska Handelskammaren ligger bakom Tysklandsprogrammet. Programmet främjar internationaliseringen av svenska cleantech företag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Deltagarnas verksamhet bör omfatta produkter, teknologier eller systemlösningar inom de ovan nämnda områden.

Under en begränsad tid (max ett år) erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. Programmet består av olika moduler som kan sättas in var för sig eller i olika ordningsföljder. Modulernas innehåll och omfattning väljs ut gemensamt med varje enskild deltagare, helt i enlighet med det individuella behovet.

Tysklandsprogrammet från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.