Sub Saharan Africa Chamber of Commerce

Sub Saharan Africa Chamber of Commerce (SSACC) är en ideell medlemsorganisation som bildades 2014 av svenska företag för att komplettera det statliga utbudet i Sverigefrämjandet mot Afrika.

SSACCs verksamhet innefattar rådgivning från erfarna experter, hjälp att hitta nya partners och kunder, skräddarsydda affärsmöten, events samt internationaliseringsresor.

Samtliga SSACC-experter har lång erfarenhet inom företagsutveckling och hållbarhetsarbete i Afrika, och genom 30 års arbete i 40 afrikanska länder byggt upp ett unikt nätverk i dessa länder som inkluderar beslutsfattare i statlig och privat verksamhet.

Många av SSACCs samarbetspartner har efterfrågat svensk cleantech och sedan 2017 har SSACC lagt fokus på detta område. Där ingår SSACCs internationaliseringsresor med hållbarhetstema, som går ut på att påvisa hur svenska varor och tjänster inom cleantech kan hjälpa afrikanska länder att implementera Agenda 2030, samt att hjälpa svenska företag att hitta nya partner och kunder.

Medlemsföretagen har tillgång till nätverket genom de samarbetsavtal SSACC har upprättat med nyckelaktörerna i de olika afrikanska länderna. Bland SSACCs medlemmar finns både mindre fåmansbolag såväl som stora multinationella företag.

Mer information om SSACC, internationaliseringsresor med hållbarhetstema och hur SSACC hjälper svenska cleantech-företag att sälja i Afrikalänk till annan webbplats