ScaleUp Sweden

Energimyndigheten söker företag med innovativa lösningar som kan minska vägfordons energiförbrukning genom energieffektivisering.

ScaleUp Sweden är en pilotinsats från Energimyndigheten för företag som har kapacitet och vill skala upp sin verksamhet internationellt.

Företagens lösningar ska bidra till minskad användning av fossila bränslen och minska klimatpåverkande utsläpp såväl under produktion som användning. Området omfattar alltifrån traditionella underleverantörer av enskilda fordonskomponenter till system för elektrifiering, autonoma fordon och fordonstest.

Den primära målgruppen för ScaleUp Sweden är svenska underleverantörsföretag inom fordonsbranschen som har lösningar med energirelevans, leveranskapacitet och internationell ambition. Storleksmässigt 10 till 249 anställda och hög tillväxt under flera år.

ScaleUp Swedenlänk till annan webbplats