Aktuella stadsutmaningar

Runt om i världen söker städer lösningar på de stora hållbarhetsutmaningar som de ställs inför. Här har vi samlat alla städers utmaningar inom projektet Nordic Solutions for C40.

En stadsutmaning kan handla om allt från att anpassa sig till ett förändrat klimat till att förse sina medborgare med fossilsnåla energi-, vatten-, transport- och avfallslösningar.

Här kan du läsa mer om aktuella stadsutmaningar.

Tel Avivi-Yafo
Aten

Tel Aviv-Yafo

Staden Tel Avi vill arrangera den hittills mest hållbara och klimatvänliga Eurovision Song Contest någonsin. De vill arrangera ett event helt utan avfall och bara servera hållbar mat. Med denna satsning vill de minska stadens koldioxidutsläpp och ekologiska fotavtryck och skapa en hållbar modell för kommande stora publika event.

Mer om projektet Tel Aviv-Yafo – Waste and Food Solutions for the 2019 Eurovision Song Contest (in English)länk till annan webbplats

Vill ditt företag vara med?

En första workshop hölls 22–23 januari 2019 i Tel Aviv där staden presenterade sin stadsutmaning. Under denna workshop tog deltagande företag och staden tillsammans fram förslag till olika lösningar.

Det finns fortfarande utrymme för fler företag att delta och bidra med sina lösningar.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Nordic Solutions for C40 och vilka möjligheter det finns för ditt företag att erbjuda lösningar.

Sveriges kontaktpersoner för Nordic Solutions for C40

Aten

Staden Aten vill ha hjälp med att sänka temperaturen och skapa en bättre stadsmiljö. Under september 2018 genomfördes en workshop i Aten, där ett antal nordiska företag deltog och bidrog med sina lösningar. Staden Aten har utvärderat de olika lösningsförslagen och blev mycket intresserade av en lösning från ett av de norska företagen. Företaget ligger nu mycket bra till inför en kommande upphandling.

Mer om projektet Athens – Reducing the Urban Heat Island Effect (in English)länk till annan webbplats

Tips!

Nordic Solutions for C40 har en egen webbplats där du kan läsa mer om det nordiska samarbetet.

Nordic Solutions for C40 (in English)länk till annan webbplats