Nordisk exportplattform

Sex nordiska partners samarbetar inom Nordic Solutions for C40 för att skapa en gemensam, stark och konkurrenskraftig nordisk plattform för att öka nordiska företags möjligheter till export inom miljöteknik.

Globala hållbarhetsmål ger affärsmöjligheter
Utmaningar från städer
Nordiskt samarbete leder till ökad export
Systerprojektet Nordic City Solutions, NCS

Globala hållbarhetsmål ger affärsmöjligheter

På ett globalt plan råder nu ett stort fokus på FN:s hållbarhetsmål och de klimatmål som bestämdes i Paris och Katowice. För att städer runt om i världen ska kunna nå dessa mål kommer det krävas omfattande åtgärder och nya investeringar.

Till sidans topp

Utmaningar från städer

Över 90 städer runt om i världen har gått med i det internationella nätverket C40 Cities Climate Leadership group, C40. Där samlas städer som vill ha hjälp att lösa sina stadsutmaningar utifrån de globala miljömålen och Parisavtalet. Dessa förfrågningar är av högt kommersiellt värde.

C40 Cities Climate Leadership group, C40länk till annan webbplats

Stadsutmaningar

Till sidans topp

Nordiskt samarbete leder till ökad export

Marknaden för miljöteknik är enorm och attraktiv för både svenska och nordiska bolag. Men det blir ofta en för stor utmaning för enskilda företag att kunna anta städers utmaningar eftersom lösningarna snarare kan kräva systemtänk än individuella komponenter och teknologier. Små svenska och nordiska företag har även svårt att konkurrera med internationella konsortier vid stora upphandlingar.

De nordiska länderna utgör tillsammans världens 12:e största ekonomi. Genom ett nordiskt samarbete ökar möjligheterna för nordiska bolag att kunna konkurrera på en internationell marknad. Därför har sex nordiska partners tillsammans initierat ett partnerskap med C40 och skapat Nordic Solutions for C40. Syftet är att öka nordiska företags möjligheter till export inom miljöteknik genom att:

  • koppla ihop sig med internationella städer som efterfrågar och upphandlar hållbara tekniker och lösningar
  • främja ett deltagande av nordiska företag i nordiska och internationella byggnadskonsortier så att dessa kan signera kontrakt för internationella projekt
  • utveckla en gemensam plattform för samarbete mellan de nordiska länderna.

Det nordiska samarbetet fokuserar på förfrågningar från städer inom C40 men kommer även anta ett mindre antal förfrågningar från andra kanaler och nätverk.

Nordic Solutions for C40 (in English)länk till annan webbplats

Sju nordiska partners

I samarbetet ingår Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Från Sverige deltar Swedish Cleantech (Tillväxtverket) som aktiv partner.

Följande sex organisationer är partners i Nordic Solutions for C40.

Swedish Cleantech
Business Finlandlänk till annan webbplats
Clean (in English)länk till annan webbplats
Promote Iceland (in English)länk till annan webbplats
Innovation Norway (in English)länk till annan webbplats
Smart Innovation Norway (in English)länk till annan webbplats

Nordic Solutions for C40

Projektet Nordic Solutions for C40 pågår från 2018 till 2020. Under dessa två år ska projektet utveckla en stark gemensam nordisk exportplattform som även ska leva vidare efter projektets slut. På lång sikt ska plattformen öka den nordiska marknadsandelen globalt vad gäller hållbara lösningar för städer.

Två till tre utmaningar/förfrågningar från C40 eller andra nätverk ska leda till kontrakt för nordiska företag eller konsortier.

Nordic Solutions for C40 medfinansieras av Nordic Innovation.

Till sidans topp

Systerprojektet Nordic City Solutions, NCS

NCS är ett systerprojekt till Nordic Solutions for C40, Detta systerprojekt kommer att fokusera på utmaningar från 16 av städerna inom C40-nätverket.

Båda projekten kommer ha en kontinuerlig dialog under projekttiden om hur de kan arbeta ihop för ett ömsesidigt utbyte.

NCS finansieras också av Nordic Innovation.

Nordic City Solutions, NCS (in English)länk till annan webbplats

Till sidans topp