C40 Cities

Climate Leadership group

The C40 Cities Climate Leadership Group, C40, förenar över 90 av världens största städer, och representerar mer än 650 miljoner människor samt en fjärdedel av den globala ekonomin. C40 fokuserar på att driva på åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och klimatrelaterade risker och samtidigt främjar hälsa, välstånd och ekonomiska möjligheter för människor i städer runt om i världen.

Av städer som är anslutna till C40 krävs en omfattande handlingsplan för att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet och bidra till en bättre stads­miljö.

Parisavtalet (in English)länk till annan webbplats

Detta arbete beräknas generera 14 000 olika klimatåtgärder mellan åren 2016–2020 och skapa en global efterfrågan på hållbara stadslösningar och nya investeringar.

Nordiskt samarbete hjälper städer och företag

Många städer möter utmaningar när de arbetar direkt med den privata sektorn för att ta fram lösningar och genomföra åtgärder. Det kan till exempel vara svårt för städer att hitta företag som kan ta sig an deras utmaningar och många företag har inte själva den kapacitet som krävs och behöver därför hitta andra samarbetspartners för att kunna utföra arbetet.

City Solutions Platform

För att främja samarbetet mellan städer inom nätverket och den privata sektorn har partnerskapet City Solutions Platform skapats. Bakom detta partnerskap står:

Plattformen syftar till att sammanföra städer som efterfrågar lösningar och koppla ihop dessa med företag för att tillsammans finna lösningar. Syftet är även att påskynda och öka spridningen av klimat- och miljömässigt hållbara produkter, tekniker och tjänster.

City Solutions Platform (in English)länk till annan webbplats

Nordic Solutions for C40

Projektet Nordic Solutions for C40 är en förlängning av partnerskapet City Solutions Platform. Fokus för Nordic Solutions for C40 ligger på att engagera nordiska företag så nordiska företag genom samarbete kan anta stadsutmaningar som kommer från nätverket C40 Cities Climate Leader Group.

Nu påbörjas ett intensivt arbete för att hitta nordiska företag som kan hjälpa städer världen över att lösa sina stora hållbarhetsutmaningar.

Nordic Solutions for C40 (in English)länk till annan webbplats

Aktuella stadsutmaningar från Nordic Solutions for C40 (in English)länk till annan webbplats