Nordic Solutions for C40

Runt om i världen söker städer lösningar på de stora hållbarhetsutmaningar som de ställs inför, alltifrån att anpassa sig till ett förändrat klimat till att förse sina medborgare med fossilsnåla energi-, vatten-, transport- och avfallslösningar. Tillväxtverket och Swedish Cleantech ingår i ett nordiskt samarbete, Nordic Solutions for C40, för att öka möjligheten för svenska och nordiska företag att kunna ta sig an dessa utmaningar.

Läs mer på Nordic Solutions for C40:s webbplats Länk till annan webbplats.

På ett globalt plan råder nu ett stort fokus på FN:s hållbarhetsmål och de klimatmål som bestämdes i Paris och Katowice. För att städer runt om i världen ska kunna nå dessa mål kommer det att krävas omfattande åtgärder och nya investeringar. Det blir ofta en för stor utmaning för enskilda företag att kunna anta städers utmaningar eftersom lösningarna snarare kan kräva systemtänk än individuella komponenter och teknologier. Små svenska och nordiska företag har även svårt att konkurrera med internationella konsortier vid stora upphandlingar.

Möjligheter för nordiska miljöteknikföretag

Samarbetet bidrar till att öka nordiska företags möjligheter till export inom miljöteknik genom att:

  • koppla ihop sig med internationella städer som efterfrågar och upphandlar hållbara tekniker och lösningar
  • främja ett deltagande av nordiska företag i nordiska och internationella byggnadskonsortier så att dessa kan signera kontrakt för internationella projekt
  • utveckla en gemensam plattform för samarbete mellan de nordiska länderna.

Det nordiska samarbetet fokuserar på förfrågningar om utmaningar från städer inom C40 Cities men kommer även anta ett mindre antal förfrågningar från andra kanaler och nätverk. Utmaningarna kommer att kommuniceras direkt mot företag eller via branschorganisationer. Detta följs upp av ett webbinarium tillsammans med staden och därefter en workshop med aktörer som är intresserade av att bidra med lösningar på utmaningen. Staden följer därefter upp de olika lösningarna och genomför sedan en upphandlingsprocess.

Vad är C40 Cities?

C40 är ett nätverk av städer som jobbar för att minska klimatförändringar. C40-nätverket stöder städer för att samarbeta effektivt, dela kunskap och driva meningsfull, mätbar och hållbara åtgärder för klimatförändringar.

Läs mer om C40 Cities Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Cecilia Ankarstig, programansvarig

Anders Sundvall
Nationell projektkoordinator
Telefon: 08-681 92 68

Mejla Anders

Cecilia Ankarstig, programansvarig

Maria Tengvard
Projektledare
Telefon: 08-681 77 17

Mejla Maria