Nordic Solutions for C40

Runt om i världen söker städer lösningar på de stora hållbarhetsutmaningar som de ställs inför, alltifrån att anpassa sig till ett förändrat klimat till att förse sina medborgare med fossilsnåla energi-, vatten-, transport- och avfallslösningar.

Detta arbete genererar ett stort behov av åtgärder, nya investeringar och en global efterfrågan på hållbara systemlösningar. Här blir den privata sektorn viktig och städer världen över söker nu hjälp av företag för att lösa sina utmaningar.

Tillväxtverket och Swedish Cleantech ingår i ett nordiskt samarbete, Nordic Solutions for C40, där syftet är att öka möjligheten för svenska och nordiska företag att kunna ta sig an dessa utmaningar.