Business Sweden

Business Sweden underlättar svenska företags export till befintliga eller nya marknader.

Business Sweden arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten- och avloppsrening.

Business Sweden erbjuder strategisk rådgivning åt svenska företag som vill öka sin globala försäljning. Business Sweden svarar även på frågor om exportregler och har särskilda program för små- och medelstora företag som har potential att expandera internationellt.

Läs mer om affärsmöjligheter inom energi och miljöteknik från Business Sweden.

Affärsmöjligheter inom energi och miljötekniklänk till annan webbplats