Climate Solver India

Climate Solver är ett globalt initiativ från WWF för att stärka utvecklingen och sprida användningen av innovativ teknik som minskar koldioxidutsläpp.

Climate Solver Hub India är en virtuell plattform där innovativa teknikföretag, investerare och andra aktörer inom miljöteknik samlas för att dela kunskap och samarbeta. Små och medelstora företag väljs ut till Climate Solver Program, utifrån deras potential att utveckla avancerad teknik som förväntas minska koldioxidutsläppen eller som kan leverera hållbara lösningar för att förbättra tillgången till energi.

Climate Solver vill visa upp små och medelstora teknikföretags potential och därmed hjälpa företagen att utöka sina möjligheter på en global marknad.

Climate Solver Hub India Länk till annan webbplats. (på engelska)