Cleantech Hubs

Cleantech Hubs – Innovations by Sweden stöder svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden.