A challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett program inom Energimyndigheten för utmaningsdriven innovation.