Exportmöjligheter

Här kan du läsa om nationella satsningar som fokuserar på att öka möjligheten för ditt företag att göra exportaffärer och attrahera utländska investeringar.

Internationellt sett är vi i Sverige kända för att ligga långt framme inom miljöteknik. Vi har ett mycket starkt svenskt varu­märke och våra miljötekniska lösningar skapar stort intresse från hela världen. Många besöker Sverige för att ta del av vår kunskap och investera i nya produkter och tjänster.

Här kan du läsa mer om olika satsningar som syftar till att öka möjligheterna för ditt företag att göra affärer och attrahera utländska köpare och investerare.