Relaterad information

Sidmallarna är anpassade att kunna visa relaterad information från metadata intill sidans innehåll.

Relaterad kontaktinformation

Egenskaper för sidan > Allmänt > Metadata > Relaterad kontaktinformation

Relaterade länkar

Egenskaper för sidan > Allmänt > Metadata > Relaterade länkar

Exempel - kontaktinformation

Ställ dig på den sida du vill ange relaterad metata på och antingen klicka på kugghjulet i toppen eller högerklicka på sidan och välj Egenskaper och sen Metadata

I detta exempel ska vi lägga till Relaterad kontaktinformation och enbart använda text.
Bocka ur rutan Ärv värde och klicka på "+ Lägg till".

Då får du upp ett fönster där du kan välja 3 olika former av Metadata.

I det här exemplet ska vi lägga till kontaktinformation med enbart text
Vi väljer Text och börjar med att fylla i den information vi vill det ska stå på den första raden.

I detta exempel börjar vi med att skriva en titel - Företagslots.
Klicka OK


 

Vi upprepar proceduren med att klicka på Plusknappen och lägger till 2 textfält till - namn och telefonnummer
Klicka OK

Exempel på hur ovanstående metadata visar sig i
högerspalten i Relaterad inforuta.
Som ni ser är det inte satt något utseende ännu.
Det sker i mallbyggnadsfasen.

 


Om vi vill fylla på med ytterligare en person så upprepar vi proceduren med att lägga till textfälten. Men för att få ett avstånd mellan personerna skriver vi <br/> framför den rad vi vill ska åka ned.

<br/> betyder att det blir en radbrytning.

För att göra avgränsningen ännu tydligare kan vi lägga in en fet text på titeln. Det gör man genom att använda <strong> i början av ordet och </strong> i slutet. Det gör att det blir en tydligare avgränsning

Observera snedstrecket i den avslutande taggen.

Här ser ni hur det ser ut när taggarna lagts till.

På första namnet har titeln fått fetstil med Strong
På andra namnet har titeln både radbrytning och fetstil.

Det hade även fungerat med att lagt in radbrytningen efter telefonnumret på raden ovanför istället,

Så här blir resultatet på sidan av ovanstående text.

Användare

Om ni har användare kopplade mot er katalogtjänst så kan ni använda den för att lägga till personer istället för att använda textfunktionen. Fördelen med den varianten är t ex om personen byter telefonnummer så uppdateras det automatiskt på den publicerade sidan när uppgifterna ändras i katalogtjänsten.

För att lägga till en person så letar ni helt enkelt upp personens namn – markera och klicka ok. Då kommer personens namn bli utskrivet under Kontakt samt att den är klickbar med den personens e-postadress (om det är inlagt i er katalogtjänst).

Om det finns fler fält (attribut) som man automatiskt vill ska följa med så går det att lösa med script. På så sätt kan man få med t ex även titel och telefonnummer i samband med att man väljer en person. Förutsatt naturligtvis att den informationen finns i katalogtjänsten.

Länkar

Välj Länk – skriv Namnet (det som ska stå på sidan) och välj vilken funktion som länken ska ha.