Search

Virgin korsade Atlanten med biobränsle från restprodukter

En Boeing 747 från Virgin har genomfört den första transatlantiska flygningen på restprodukter från stålindustrin.

Biobränslet är utvecklat av Lanzatech, som inledde ett samarbete med Virgin redan 2011. Det nyazeeländska företaget hade då även ett partnerskap med Swedish Biofuels AB, och de tre bolagen arbetade då tillsammans för att ta fram teknik där man kan omvandla rökgaser från stålindustrin till flygbränsle.

Virgin korsade Atlanten med biobränsle från restprodukterlänk till annan webbplats