Search

Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år.

Enligt Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos kan dessutom Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt.

Svensk Vindenergi bedömer att det framförallt är vindkraften som kommer att bana väg för det politiska målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040.

Till prognos om vindkraft från Svensk Vindenergilänk till annan webbplats