Search

Världens första koldioxidpositiva datacenter

Den ökade digitaliseringen kommer att leda till att databearbetning i datacenter redan 2025 kommer att förbruka en femtedel av världens totala energiproduktion.

Svenska Ecodatacenter har tagit fasta på problematiken och kan nu efter fyra års utvecklingsarbete starta driften av världens första koldioxidpositiva datacenter.

Att det är klimatpositivt innebar inte bara att det inte släpper ut koldioxid, det innebär att det vid driften till och med bidrar till att minska de totala utsläppen av koldioxid.

Världens första koldioxidpositiva datacenterlänk till annan webbplats