Search

Utveckling av Hydrotermisk förvätskning, HTL

Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsar gemensamt på innovationsprogrammet BioInnovation.

Arbetet inom BioInnovation sker i olika projekt. Programmets grundstenar är de innovationsprojekt där näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster. 

Nyhet om utveckling av HTL-processenlänk till annan webbplats