Search

Utveckla nya lösningar för lokal energilagring i elsystem

Energimyndigheten utlyser cirka 25 miljoner kronor för demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018.

Energimyndigheten välkomnar projektförslag som fokuserar på lösningar för lokal energilagring, som bidrar till en ökad effektivitet i energisystemet samt bidrar till att öka enskilda kunders lagring av egenproducerad el. Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Utlysning för lokal energilagring i elsystemlänk till annan webbplats