Search

Utsläppen av växthus­gaser från tillverknings­industrin har ökat

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1 procent andra kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik från SCB.

Det beror främst på ökningar från tillverknings­industrin. Samtidigt minskar utsläppen från el- gas- och värmeverk. Ekonomin fortsatte att växa under andra kvartalet, med 3 procent.

Nyhet från SCB om utsläpp av växthusgaserlänk till annan webbplats