Search

Utmaning att hitta rätt lösning till rätt problem

Altered

Det finns inte en lösning till varje problem. Varje problem har många olika lösningar och utmaningen är att hitta rätt lösning för varje enskild situation. Det menar Jennie Cato, enhetschef på avdelningen produkter och marknader på Teknikföretagen.

– Hållbarhetstanken är inte längre något nytänkande hos företagen, säger Jennie Cato. Det har blivit en hygienfaktor bland många andra, som man inte kan bortse från. Det innebär att även etablerade storföretag kan betraktas som Cleantech. I ett globalt perspektiv kan därför både Scania och Volvo betecknas som Cleantech.

Jennie Cato menar att Scanias användning av big data, insamlat från företagets kunder, för att effektivisera körningarna, mycket väl skulle kunna betecknas som Cleantech. Liksom företagets experiment med konvojkörning i syfte att spara bränsle.

– Det som är intressant just nu är autonoma fordon, säger Jennie Cato. Den sektorn är på väg in i en stark digitaliseringsfas som kommer att bli allt starkare med 5G-utbyggnad, vilket kraftigt förbättrar utrymmet för kommunikationen mellan maskiner. Med självkörande fordon i exempelvis gruvschakt behövs mindre ventilation och säkerheten ökar för de som arbetar i gruvorna.

Ett annat exempel är Ikea som bestämde sig för att bara sälja laddningsbara batterier.

– När ett stort globalt företag som Ikea bestämmer sig för något så har det en enorm påverkan, säger Jennie Cato. Deras satsning på smarta glödlampor kan förändra en hel bransch.

Avfallshantering är en sektor där det finns stora möjligheter.

– Kinas deponier är fulla och då måste man lösa avfallshanteringen, säger Jennie Cato. Det pågår projekt som ska göra biogas av avfallet, starkare återvinningssystem, att hitta nya produktionsmetoder och göra andra materialval. Det krävs väldigt många olika lösningar för att komma tillrätta med avfallsproblematiken och då uppstår givetvis möjligheter.

– Sedan är ju Cleantech en stor delmängd av smarta städer, fortsätter hon. Internet of Things kommer att behöva växa och utvecklas för att vi ska kunna skapa ett effektivt och resurssnålt samhälle.

Tillbaka till nyhetsbrevet Trendmejl april 2018