Search

Utlysning: Viable Cities

Har ni banbrytande idéer och intresse för demonstrationsprojekt för smarta och hållbara städer? Då kan ni söka medel för demonstrationsprojekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. 

Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar som till exempel:

  • produkter (varor och tjänster)
  • processer
  • metoder
  • modeller (affärsmodeller, policy, planer) med mera.

Projektet kan starta mellan 1 mars 2019 och 31 maj 2019. Beslut fattas preliminärt februari 2019.

Sista dag för ansökan: 15 oktober 2018

Utlysning Viable Citieslänk till annan webbplats